چرخ دستی فرودگاهی آلومنیومی

شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور

1397-1395

شرکت صنایع بال در سال 1395 برای اولین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت چرخ دستی های آلومنیومی فرودگاهی شده است. چرخ دستی های فوق علاوه بر سبکی و راحتی استفاده، فضای مناسبی را برای بار مسافر فراهم می آورد. آین پروژه به درخواست شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور ساخته و اجرا گردید.