MVD & SVD


دسته


Share
توضیحات

MVD & SVD

MVD جهت ادغام بار از دو نقاله خطی در دو ارتفاع متفاوت استفاده می شود.

SVD همچنین جهت جداسازی بار از یک نقاله خطی به دو نقاله خطی در دو ارتفاع متفاوت استفاده می گردد.

 

ویژگی های MVD & SVD تولید شده درصنایع بال

ظرفیت پذیرش تا bag/h 1800

بدون آسیب دیدین چمدان

ایمنی بالا

دارای بسته کنترل داخلی

 

Privacy Preference Center