VB


دسته


Share
توضیحات

VB (VERTICAL BELT)

این دستگاه برای تغییر مسیر و منحرف کردن بار مسافر از روی دستگاه BF و کاروسل استفاده می گردد. طراحی این دستگاه به گونه ای است که باعث می گردد در زمان هدایت بار مسافر آسیبی به چمدان وارد نگردد.

 

Privacy Preference Center