اخبار ومطالب

اتوماسیون های صنعتی

پروژهایی که شرکت در مکان های مختلف انجام داده است

راه اندازی bhs  ترمینال سلام سال 1396

راه اندازی bhs ترمینال سلام سال 1396

راه اندازی bhs ترمینال سلام سال 1396

راه اندازی مد SAC واحدBHS فرودگاه بین المللی  امام خمینی( ره) سال 1394

راه اندازی مد SAC واحدBHS فرودگاه بین المللی امام خمینی( ره) سال 1394

راه اندازی مد SAC واحدBHS فرودگاه بین المللی امام خمینی( ره) سال 1394

طراحی،ساخت وراه اندازی هنگر کانوایر شستشو سینک و اتوماسیون تونل شستشو و حرارت

طراحی،ساخت وراه اندازی هنگر کانوایر شستشو سینک و اتوماسیون تونل شستشو و حرارت

طراحی،ساخت وراه اندازی هنگر کانوایر شستشو سینک و اتوماسیون تونل شستشو و حرارت

طراحی،ساخت وراه اندازی  12دستگاه تسمه نقاله اسلت مقاوم در برابر اسید سال 1392

طراحی،ساخت وراه اندازی 12دستگاه تسمه نقاله اسلت مقاوم در برابر اسید سال 1392

طراحی،ساخت وراه اندازی 12دستگاه تسمه نقاله اسلت مقاوم در برابر اسید سال 1392

خط تولید شرکت ایران خودرو و شرکت پشم شیشه ایران

خط تولید شرکت ایران خودرو و شرکت پشم شیشه ایران

طراحی و اجرای خط تولید