صنایع بال در ششمین نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک آذر ۱۴۰۱

صنایع بال در نمایشگاه حمل ونقل اذر1401

کمپانی صنایع بال به عنوان  یکی از ۳۱۱ شرکت دانش بنیان شرکت کننده در صنعت لجستیک، در غرفه پاوین در نمایشگاه حضور داشت.  این نمایشگاه در مصلی امام خمینی تهران از تاریخ ۷ تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ براساس روال هرسال همزمان با هفته حمل و نقل با مشارکت کشورهای دیگر برگزار شد.