استان تهران

محصولدسته بندی محصولاتکارفرماموضوعاستانمحل اجراتاریخ قراردادتعداد
BHSسیستم انتقال و سورتینگشرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرانخرید و نصب تجهیزات سیستم مکانیزه تفکیک بسته های پستیتهرانشرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران139959
PBB و BHSتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)نگهداری و تعمیر پل های تلسکوپی ترمینال 1سلام و سیستم توزیع انتقال بار مسافرتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)139960
VDGSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینیتعمیرات و نگهداری سیستم برق 400 هرتز و VDGSتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی139961
BHSتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)ساخت تسمه نقاله جهت ترمینال حجاجتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)139648
PBBتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)سرویس و نگهداری pbb فرودگاه امامتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)139649
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینیطراحی ،ساخت ، سیستم انتقال هوشمند بار BHSتهرانترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)139650
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت ملی ساختماننصب و راه اندازی سیستم انتقال هوشمند بار BHSتهرانترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)139651
PBBسازه فلزیفرودگاه بین المللی امام خمینینصب و راه اندازی 7 دستگاه پل تلسکوپی اتصال به هواپیما PBBتهرانترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)139652
PBBسازه فلزیفرودگاه بین المللی امام خمینیطراحی ، ساخت 7 دستگاه پل تلسکوپی اتصال به هواپیما PBBتهرانترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)139653
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1000 دستگاه چرخ دستی حمل بارمسافرتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)139654
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)1500 دستگاه چرخ دستی حمل بارمسافرتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)139655
PBB و BHSتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)راهبری تعمیر و نگهداری pbb و bhs ترمینال سلامتهرانشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)139656
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور500متر تسمه نقاله پالتیتهرانفرودگاهای کشور139657
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور500 متر تسمه نقاله خطی و پالتی یزدتهرانشرکت فرودگاههای کشور139658
PCAتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورقرارداد 12 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما PCAتهرانفرودگاه مهرآباد1395-140046
VDGSتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورقرارداد 14 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما VDGSتهرانفرودگاه مهرآباد1395-140047
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینیراهبری ونعمیر ونگهداری سیستم انتقال بار مساقر b.h.s فرودگاه بین المللی امام خمینیتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)139542
PBBتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورخرید ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)تهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد139543
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور1200 دستگاه چرخ دستی حمل بارمسافرتهرانفرودگاهای کشور139545
BHSتجهیزات فرودگاهیشهر فرودگاهی امام خمینی(ره)110متر تسمه نقاله پالتیتهراناداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد1394-139544
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباددو خطه نمودن باردهی x-ray های ترمینال 4تهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد139436
PBBتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی مهرآباداورهال جت وی شماره 2تهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد139437
BHSتجهیزات فرودگاهی)فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)31 دستگاه تسمه نقاله های خطی زاویه دارتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)139438
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد3 دستگاه تسمه نقاله پالتی مسطحتهرانترمینال یک فرودگاه بین الملی مهرآباد139439
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)راه اندازی مد SAC واحدBHS فرودگاه امام خمینی (ره)تهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)139440
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورخرید 1200 دستگاه چرخ دستی فرودگاهیتهرانشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور139441
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباداتوماسیون بارهای خروجی ترمینال 1 فرودگاه مهرآبادباساخت 4 دستگاه تسمه نقاله خطی به طول 30متر ویک دستگاه تسمه نقاله BC با زاویه 90 درجهتهرانفرودگاه مهرآباد139332
PBBسازه فلزیاداره کل فرودگاه بین المللی مهرآبادسرویس،راهبری ونگهداری دو دستگاه پل اتصال به هواپیما فرودگاه بین المللی مهرآبادتهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد139333
خطوط تولیدشرکت نیلگون صنعتیک دستگاه هنگر کانوایر سالن رنگ شرکت نیلگون صنعتتهرانسایت شرکت نیلگون صنعت139334
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباددو خطه نمودن باردهی x-ray های ترمینال 4تهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد139335
BHSسیستم انتقال و سورتینگصباباتریطراحی،ساختوراه اندازی12دستگاه تسمه نقاله اسلت مقاوم در برابر اسیدتهرانشهرستان تهران139229
BHSسیستم انتقال و سورتینگصباباتریطراحی،ساخت وراه اندازی12دستگاه تسمه نقاله اسلت مقاوم در برابر اسیدتهرانشهرستان تهران139230
BHSفرودگاهشرکت فرودگاههاي كشورطراحی ،ساخت 50 دستگاه تسمه نقاله فرودگاهي با قابليت توزين ديجيتاليتهرانشرکت فرودگاههاي كشور139027
BHSتجهیزات ی فرودگاهفرودگاه بين المللي امام خميني (ره )طراحی ،ساخت واجرای 28 متر تسمه نقاله هوشمند فرودگاهيتهرانشهرستان تهران139028
پل هواییسازه فلزیشرکت گسترش خدمات ایرانطراحی،ساخت و راه اندازی یک دستگاه پل هوایی عابر پیاده مجهز به سیستم راهروی روندهتهرانترمینال 3 و 5 فرودگاه مهرآباد138726
تجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)تعمیر،نگهداری و راه اندازی سیستم اطفاءحریق آبیتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)1386 الی 138925
پل هواییسازه فلزیشرکت فرودگاههای کشورطراحی ،ساخت و اجرای یک دستگاه پل هوایی عابر پیادهتهرانترمینال 2 فرودگاه بین المللی مهرآباد138624
PBBتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)تعمیر و نگهداری پل های متحرک سوار شدن به هواپیماPBBتهرانفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)1385الی138822
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورطراحی،ساخت و راه اندازی یک دستگاه تسمه نقاله شیبدار 60 متری و 4 دستگاه تسمه نقاله نواری به طول 20 مترتهرانترمینال حجاج فرودگاه مهرآباد138523
سازهسازهشرکت فرودگاههای کشورطراحی،ساخت و اجرای چادر بادی ترمینالتهرانترمینال حجاج فرودگاه مهرآباد138217
خطوط تولیدشرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودروبهینه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی و کنترل کانوایر های زمینی خطوط انتقالتهرانسالن شماره 2138218
خطوط تولیدشرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودروطراحی ،ساخت و راه اندازی تجهیزات monitoring ,repairوتکمیل کانوایرمونتاژ موتور به منظور تولید ازمایشی موتور jp4تهرانایران خودرو تهران138219
سازهسازه فلزیشرکت فرودگاههای کشورطراحی،ساخت و اجرای سازه فلزی space frameتهرانترمینال حجاج فرودگاه مهرآباد138220
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورطراحی ،ساخت و راه اندازی دو دستگاه تسمه نقاله هوشمندتهرانترمینال 4 فرودگاه مهرآباد138221
خطوط تولیدشرکت تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودروسرویس اولیه و انجام وایرینگ وراه اندازی تا مرحله تست سرد مجموعه ماشین های operation no 40&30تهرانسالن شماره 2 موتور سازی138116
خطوط تولیدشرکت ایران خودروطراحی ،ساخت و راه اندازی یک خط کامل کانوایر مونتاژموتور با پالت نگهدارنده جهت مونتاژ موتور پژو 405تهرانایران خودرو -تهران138014
خطوط تولیدشرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشورطراحی ،ساخت وتحویل دو دستگاه جک تخلیه سیارتهرانتهران138015
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورسرویس و نگهداری تسمه نقاله و ترازوهاتهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد1379 تا 138813
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاههای استان تهراندی مونتاژ-جابجایی و مونتاژ تسمه نقاله دیسکیتهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد137910
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشوربهینه سازی تسمه نقاله های زمینی و هواییتهرانترمینال 2 فرودگاه بین المللی مهرآباد137911
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورطراحی،ساخت و راه اندازی تسمه نقاله ها ترازو ها21تهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد137912
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورتهیه و تحویل لوازمات تسمه نقالهتهرانترمینال 3و4 فرودگاه مهرآباد13785
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاههای استان تهرانطراحی،ساخت و راه اندازی تسمه نقاله های خطی و هوایی ودیسکیتهرانترمینال یک فرودگاه بین المللی مهرآباد13786
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورطراحی ،ساخت و راه اندازی تسمه نقاله دیسکیتهرانطراحی ،ساخت و راه اندازی تسمه نقاله دیسکی13787
BHSتجهیزات فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورطراحی ،ساخت و راه اندازی تسمه نقاله دیسکیتهرانطراحی ،ساخت و راه اندازی تسمه نقاله دیسکی13788
BHSتجهیزات فرودگاهیاداره کل فرودگاههای استان تهرانطراحی ،ساخت و راه اندازی تسمه نقاله دیسکیتهرانطراحی ،ساخت و راه اندازی تسمه نقاله دیسکی13789
PBBسازه فلزیشرکت خدمات فرودگاهی شاهدطراحی،ساخت و راه اندازی سه دستگاه تونل اتصال به هواپیما PBBتهرانفرودگاه بین المللی تهران13763
پل هواییسازه فلزیاداره کل راه آهن تهرانطراحی،ساخت و راه اندازی سه دستگاه رامپتهرانایستگاه تهران13764
خطوط تولیدشرکت ایران خودروطراحی،ساخت و راه اندازی یک خط کامل کانوایر مونتاژگیربکس پیکان 1600 به طول 50 مترتهرانمعاونت قوای محرکه ایران خودرو13742
خطوط تولیدشرکت ایران خودروتهیه و ساخت تعداد 500 عدد چرخ دستی باربریتهرانفرودگاه بین المللی مهرآباد13731
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)طراحی،ساختوراه اندازی70 متر تسمه نقاله خطی سالن گمرک بهمراه هوشمند سازی باردهی به صورت PILOTبرای یک مسیرتهرانشهرستان تهران31

استان تهران