اخبار

بازدید مدیرعامل ازسورتینگ
اخبار

بازدید جناب محمود لیائی مدیر عامل شرکت ملی پست از مرکز تجزیه و مبادلات کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه صبح شنبه ۴ تیر۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، به مناسبت هفته قوه قضاییه محمود لیائی صبح امروز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ با همراهی مصطفی علی اصغرپور؛

مطالعه بیشتر »