خدمات ما


نگهداری و سرویس

شرکت صنایع بال در راستای کاهش وقوع رخدادهای ناگهانی طبق یک قانون مشخص، وضعیت تجهیزات را به صورت دائمی در چارچوب بازرسی های فنی و روانکاری های متوالی بررسی میکند و بهبود میبخشد.

خدمات پس از فروش

شرکت صنایع بال بالاترین سطح خدمات پس از فروش را برای مشتریان خود فراهم نموده و لوازم جانبی و قطعات مصرفی مورد نیاز آنها را در حداقل زمان ممکن تولید و تأمین نماید.

بازسازی و نوسازی

تعمیرات اساسی تجهیزات از کوچکترین قطعات تا دستگاه ها و کل خط را شامل می شود. بازسازی یا تعمیرات اساسی، قبل ازرسیدن دستگاه به یک حالت مشخص از شکست یا خرابی انجام می شود.

محصولات ما


آخرین اخبار


همه اخبار

صنایع بال

در صنایع بال، نوآوری یک نظم متقابل شرکتی و یک عنصر کلیدی برای رقابت است.

مشتریان ما


رضایتمندی مشتریان بزرگترین سرمایه ی ماست.