PCA

pca baalco

ادوات قابل نصب بر روی پل های تلسکوپی:

  • GPU
  • PCA
  • VDGS

سیستم‌های تهویه مطبوع (PCA)

طراحی و تولید این دستگاه به عنوان تجهیزات جانبی پل و به درخواست مشتری بوده و نقش تامین کننده تهویه مطبوع هواپیما در در زمان پارک را دارد. با نصب این دستگاه بر روی پل یکی از ادوات و ماشین های طرف هواپیما جهت سرویس حذف می گردد.

  درواقع  PCA هوای مطبوع کابین هواپیما را در زمان پارک (خاموش بودن موتور هواپیما) فراهم می‌کند. در نتیجه، هواپیماهای پارک شده برای تهویه مطبوع دیگر نیازی به استفاده از تجهیزات دیزلی پرتابل ندارند. سیستم های PCA در حین کار به طور قابل توجهی بی صدا هستند و باعث کاهش مصرف سوخت فسیلی و متعاقبا تولید گازهای مضر می شوند.

کمک به داشتن دنیایی سبز

گرم شدن زمین مشکل بزرگی است، اما ما می توانیم از شدت گرم شدن آن بکاهیم. از آنجا که گرمای زمین ناشی از تولید گازهاي گلخانه ای است و بسیاری از گازهای گلخانه ای نیز از فعالیت های روزانه ما حاصل می شود، پس ما می توانیم حداقل سهم خودمان را در تولید این گازها کم کنیم.

گروه صنعتی بال با حمایت از این حرکت جهانی اقدام به تولید دستگاه های خود با استاندارد های جهانی نموده است.

همچنین با ارائه ی تجهیزات پشتیبانی خود نظیر PCA،GPU باعث کاهش تردد خودرو و کاهش آلودگی می شود.