کانتر

کانتر پذیرش مسافر و بازرسی

کانترهای پذیرش مسافر بطور معمول در پایانه‌های فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار و پایانه‌های اتوبوس و بنادر استفاده می‌شوند. که امکان نصب رایانه و چاپگرهای مخصوص و مانیتورهای توزین بار و سایر تجهیزات مربوط در آن پیش بینی شده است.