صنایع بال پیشرو در حمایت از حقوق کارکنان

شرکت صنایع بال برای حمایت هرچه بیشتر پرسنل خود بیمه نامه‌ مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بازرگانی-خدماتی-صنعتی و تجاری را با شرکت بیمه سامان منعقد کرده است. چند مورد از موارد تحت پوشش قرارداد بیمه: پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری پوشش جبران هزینه های پزشکی پوشش اتفاقات ناشی از حادثه که منجر […]