انجام تست آنتی بادی هپاتیتB برای کارکنان محترم صنایع بال

اشتراک گذاری این مطلب

اشتراگ گذاری در facebook
اشتراگ گذاری در linkedin
اشتراگ گذاری در email
اشتراگ گذاری در whatsapp
اشتراگ گذاری در telegram

تست آنتی بادی هپاتیت بی امروز با همکاری کادر درمان آزمایشگاه نیلو انجام شد. خوشبختانه این تست در راستای پیشبرد مسولیت اجتماعی و هدف آگاهی کارگران از ایمنی بدن در مقابل هپاتیت به صورت رایگان با موفقیت صورت گرفت.
با توجه به اهمیت همیشگی کادر مدیریت صنایع بال به سلامت کارکنان، با همکاری آزمایشگاه نیلو که برنامه ی انجام تست روی جمعیت هزار نفری کارگران که از هفته پیش آغاز شده، این تست برای تمامی کارگران عملی شد.

مقالات بیشتر...