مصاحبه هفته نامه کارنگ با جناب امیر صدرالدینی مدیرعامل صنایع بال

مصاحبه مدیر صنایع بال با کارنگ

گزارش گفتگو با مهندس امیر صدرالدینی با عنوان: محدودیت، مانع صادرات فناوری صنعت سورتینگ بخش مهمی از زنجیره لجستیک است که اهمیت آن در دهه های اخیر باتوجه به گسترش تجارت آنلاین و فروشگاه های اینترنتی و افزایش روابط بازارهای مناطق مختلف با یکدیگر افزایش چشمگیری داشته است. این صنعت با اتکا به رشد فناوری […]